Innkalling årsmøte

februar 20, 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

TID: Onsdag 8.mars 2023 kl. 19:00

STED: Puben Viking Stadion

SAKSLISTE

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling

3. Godkjenne saksliste

4. Velge møteleder og sekretær for møtet

5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12

6. Behandle regnskap

7. Behandle budsjett

8. Behandle innkomne forslag

9. Vedtektsendringer

10. Valg av styremedlemmer, kontrollkomite, regnskapsfører

Fristen for innsending av forslag til årsmøtet er 1. mars og sendes til styret på styret@vikinghordene.com.

Sakspapirene legges ut ca 1.mars

Styret i Viking Hordene ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte.

Medlemskontingenten for 2022 må være betalt for å ha stemmerett. Alle med sesongkort/abbonoment på Felt-O har medlemskap i VikingHordene, samt de som har betalt for medlemskap.

Viking Hordene sine vedtekter sier følgende:

§ 1. Det skal avholdes årsmøte.

§ 1.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer og medlemmer i kontrollkomite for 2 år,

§ 1.2 styret legger frem sin innstilling av styresammensetning

Velkommen!