Styrevedtak

oktober 30, 2022

Styrevedtak 27/10-22

Felt O har de siste årene hatt en enorm vekst, og antall syngende supportere rundt Viking supportermiljø er mangedoblet. Dette er en suksess på tvers av supportergrupperinger og supporterkulturer.

Styret i VikingHordene har vært ansvarlige og bevisste på vår rolle som den største grupperingen, og som den offisielle supporterklubben. Felt O er av og for alle typer supportere som støtter Viking.

Vi er stolte over det vi har fått til. Suksessen bygger på felles forståelse og flere kompromisser. Likevel har totalen blitt slik at støtten til Viking, og vennskap på tvers av supportermiljøer har vokst frem. Mange opplever nå gleden av å delta i ett aktivt supportermiljø, andre kommer tilbake etter å ha vært borte noen år. Vi får mye skryt både innad av medlemmer, men også utad fra personer, klubb, media og andre lags supportere. Dette gir oss energi til å fortsette jobben.

For jobb er det. Det legges mange timers arbeid ned av mange personer hver uke. Tifoarbeid, tribunegruppe, rigging/rydding på stadion, utsalg, turplanlegging og all den løpende dialogen på tvers av grupperinger og personer, gjør at mengden arbeid som legges ned nok er større enn mange er klar over. I tillegg kommer problemløsing rundt forskjellige supporterkulturer, noe de fleste parter er enige om å enes om, tross forskjellige syn på dette.  Det tette samarbeidet med klubben vår, Viking FK, er noe vi er veldig glad vi har, men også noe som tar tid og ressurser.

Selv om det ikke viser veldig godt utad, har vi også krefter som jobber mot Felt O. Dette er av personer som tidligere har vært aktive på og rundt Felt O, men som nå ikke bidrar nevneverdig, grunnet enten utestengelse fra feltet/stadion, eller selv har valgt og ikke være en aktiv del av Felt O siste månedene. Dette er ikke mange personer, og utgjør lite og ingenting av effekten Felt O har på stadion.
Likevel er dette personer som evner å ta energi fra sentrale personer på Felt O, med oppgulp, motarbeidelse og direkte hat. Mye av dette spres på sosiale medier, via ytringer, kommentarer og likes, men også direkte sjikane.  Dette har vi nå sett oss leie av. Det er nok nå, og det tas grep.

Vedtak 1:
Personer som ytrer og har ytret hat og misnøye mot Felt O og/eller enkeltpersoner på feltet, samt Viking FK eller klubbens ansatte, og/eller har gjort handlinger som ikke er forenlige med å være en del av Felt O  vil ikke være ønsket på Felt O. Disse personene vet selv hvem de er.
Vi er ferdige med å dulle, og fra og med dags dato er du enten en del av Felt O, støtter Viking i 90 minutter og viser respekt og fellesskapsfølelse, eller så holder du deg borte.
Det anses som enn vinn/vinn situasjon at folk som ikke føler tilhørighet til Felt O, og ikke ønsker Felt O alt godt holder seg borte.
Vedtaket gjelder hele kamper, også gjennomganger på feltet.

Dersom personer som ikke er ønsket likevel dukker opp feltet vil ansvarlige på feltet anmode PSS-vakter om hjelp til å fjerne vedkommende person(er).


Flere av disse personene vi omtaler i vedtak 1 har vært tilknyttet supportermiljøet rundt Viking i relativt kort periode. Mangeårige medlemmer reagerer og ber oss rydde opp i en ukultur som har fått vokse frem over kort tid.  Dette gjør vi, som nevnt, nok er nok.
Vedtak 2


Det vil ikke være anledning for etablering av nye grupperinger på feltet uten styregodkjennelse utover de som er en del av Felt O i pr dag. Nye grupperinger vil vurderes over tid i henhold til kriterier som hvor lenge de involverte har vært en del av feltet og hvem som er med.

Det understrekes at det ikke er den alternative supporterkulturen vi vil til livs, den er en berikelse for Felt O. Men den delen, og de personer som siste år har satt Felt O, Viking og seg selv i dårlig lys, og som har følget opp med handling og ytringer, er vi ferdige med.

Det understrekes at der er rom for dialog og diskusjon i og rundt Felt O, dette er en av grunnsteinene i suksessen, men vedtaket er rettet mot de som via ytring og handling bevisst prøver å ødelegge for Felt O.


Fokuset vårt fremover vil være på de mange hundre som elsker Viking, som vil være med å løfte frem Felt O og som sammen med oss vil løfte supportermiljøet rundt Viking frem blant de beste i Norge. Folk som sprer gift på feltet er vi ferdige med.

Styret anser sakene som ferdig behandlet inn til nærmere bestemmelser gis.

Det understrekes at dette er vedtak gjort av styret i VikingHordene.  Det er VikingHordene som har det juridiske ansvaret for Felt O.


Styret
VikingHordene
styret@vikinghordene.com