Pressemelding fra Viking Fotball og VikingHordene 23.09.21

september 23, 2021

I etterkant av kampen mellom Viking og Bodø/Glimt på søndag fikk klubben informasjon om at det hadde vært en hendelse mot slutten av oppgjøret der en supporter kom med rasistiske ytringer mot en eller flere av Bodø/Glimts spillere.

Det var leder i Vikinghordene, Roar Åkerlund, som rapporterte inn hendelsen til klubben like etter kampslutt, og det ble avholdt et møte med sikkerhetssjef, forsanger på Felt O, supporterleder og daglig leder i Viking Fotball søndag kveld.

Saken er videre behandlet etter veilederen for rasisme og diskrimineringssaker utarbeidet av Norsk Toppfotball, og politiet er varslet. Klubben vil bidra til politiets videre saksgang.

Klubben har hatt et møte med den aktuelle supporteren som erkjenner hendelsen.

I henhold til klubbens sanksjonsreglement, innspill fra Norsk Toppfotball, innstilling fra styret i Vikinghordene og ressursgruppa på Felt O, har klubben landet på følgende sanksjon:

Tilskueren utestenges fra SR-Bank Arena (og andre arrangementer i klubbens regi) i 30 kamper, med umiddelbar virkning. Vedkommende ekskluderes også fra Vikinghordene i samme tidsrom.

Holdningsendring

Norsk Toppfotball har rasisme og diskrimineringssaker høyt på agendaen, og STOPP kampanjen som ruller i fotball Norge hver eneste serierunde er et bevis på engasjementet blant klubber, supportere og liga. Et holdningsprogram for supportere som blir utestengt fra norske fotballarenaer på grunn av rasisme er et av initiativene de jobber med fremover.

Skulle vedkommende vise en betydelig vilje til holdningsendring, for eksempel gjennom å ta del i kurs i regi av Norsk Toppfotball eller klubben, har klubben mulighet til å redusere antall kampers utestengelse etter en diskresjonær vurdering.

Klubben ønsker å rose supportermiljøet for måten de har håndtert hendelsen på. Felt O reagerte raskt da episoden oppstod, bortviste supporteren fra arenaen umiddelbart, før klubben ble varslet like etter kampslutt. De har også deltatt aktivt i behandling av saken på en ryddig og profesjonell måte.

Den indre justisen i supportermiljøet er viktig i kampen for å få bukt med diskriminering, hets og sjikane på fotballkamper. Felt O har demonstrert at denne står sterkt i Stavanger.

Trist sak

Daglig leder i Viking Fotball, Eirik Bjørnø, sier følgende om hendelsen:

– En trist sak for alle som er glad i fotball og Viking. Vi ønsker å beklage overfor Bodø/Glimt, øvrige tilskuere på SR-Bank Arena og resten av fotball-Norge. Vi ønsker ikke at slike situasjoner skal oppstå på våre tribuner, og vil fortsette å jobbe aktivt sammen med idretten i kampen mot rasisme og diskriminering.

Reaksjonen til supporterne roses imidlertid av Bjørnø.

– Da situasjonen oppstod viser det verdisettet og selvjustisen blant våre supportere. De tok raskt affære og fjernet vedkommende fra stadion, og varslet oss i klubben. Dette viser at det holdningsskapende arbeidet som drives frem i ulike deler av Norsk idrett bærer frukter.

Supporterne tar avstand

Leder i Vikinghordene og talsmann for Felt-O, Roar Åkerlund, sier følgende om hendelsen:

– En situasjon vi ikke ønsker å stå i, og noe vi ikke ønsker å assosieres med. Våre vedtekter ble umiddelbart satt i kraft i form av umiddelbar utkastelse fra feltet. Styret i Vikinghordene og ressursgruppen for Felt-O har de siste dagene hatt tett dialog innad og med klubb om saken. Supporter-Norge er viktige bidragsytere i kampen mot rasisme på norske tribuner, og vi har nulltoleranse for dette. Vi ønsker likevel å understreke at vi her har å gjøre med en supporter som vet at hen har gjort noe uakseptabelt, og har beklaget til både oss og klubb. Dette frikjenner likevel ikke vedkommende fra sakens alvorlighet.

Tilskueren beklager

– Jeg angret umiddelbart etter at ordene datt ut av meg, og forstod at dette var alvorlig og galt. Jeg vil beklage til Bodø/Glimt og til øvrige supportere. Dette ble helt feil, og jeg har skuffet meg selv og de rundt meg.

Tilskueren ønsker å være anonym.

Alle henvendelser om saken rettes til daglig leder Eirik Bjørnø. (tlf. 98000001)