ÅRSMØTE 2020

mars 9, 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 
TID: Torsdag 25/3 kl 19:00

 STED: Teams (for påmelding send mail til roar@vikinghordene.com innen 20. mars , invitasjon blir sendt ut.)

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling

3. Godkjenne saksliste

4. Velge møteleder og sekretær for møtet

5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12

6. Behandle regnskap

7. Behandle budsjett

8. Behandle innkomne forslag

9. Vedtektsendringer

10. Valg av styremedlemmer, kontrollkomite, regnskapsfører

Generelt:

I styret sitter Roar Åkerlund og Cecilie Auestad Johannessen videre

Styrets innstilling av valg av styremedlemmer

Laila Bjørkhaug gjenvalg 2 år

Einar Bratli gjenvalg 2år

Rune Ådsen gjenvalg vara , velges for 1 år


I kontrollkomiteen sitter Liv Kristin Johannesen videre

Styret innstiller Glenn Grødem gjenvalg 2år

Forslag til andre kandidater kan sendes styret innen 20/3.

Fristen for innsending av forslag til årsmøtet er 20. mars og sendes til styret på styret@vikinghordene.com.

Styret i Viking Hordene ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2020.

Medlemskontingenten for 2020 må være betalt for å ha stemmerett. Alle med sesongkort på Felt-O har medlemsskap i VikingHordene, samt de som har betalt for medlemsskap.

Viking Hordene sine vedtekter sier følgende:

§ 1. Det skal avholdes årsmøte.

§ 1.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer og medlemmer i kontrollkomite  for 2 år,

§ 1.2 styret legger frem sin innstilling av styresammensetning


 Velkommen!