INFO VEDRØRENDE CUPFINALEPAKKER

november 22, 2019

Styret i VikingHordene ble selvsagt veldig fornøyd med at laget vårt sikret seg plass i årets cupfinale. For VikingHordene som supporterklubb medfører dette mye glede, aktivitet og arbeid.

Med de siste års endring i driften, med langt lavere inntjening etter vi mistet vår kiosk og supporterutsalg, så vi for oss at cupfinalen ville bidra til ett økonomisk løft ved salg av turer, som i seriesammenheng er inntektsmuligheten ved siden av medlemskap. De siste årene har det vært lite turer av praktiske grunner, og de turene vi har hatt har ofte vært viktige kamper, der vi har vært mer opptatt av å få med flest mulig fremfor å ha inntjening på turen.

Vi la derfor opp til ett opplegg hvor våre medlemmer og andre ivrige Vikingsupportere ville ha mulighet til å kjøpe «full pakke», med fly/buss, hotell og kampbillett. I tillegg var vi veldig fornøyd og stolte av at vi som eneste utenom Viking sine samarbeidspartnere fikk muligheten til forkjøpsrett av billett til cupfinale-showet på Rockefeller.

Vi får, som alle andre sesongkort, en billett pr sesongkort/medlem. Dette utgjør ganske nøyaktig 300. I tillegg får vi via vårt medlemskaps i Norsk Supporter Allianse 200 billetter. Vi sto dermed med 500 billetter. Vi valgte dermed å sette opp buss fredag, buss lørdag og buss lørdag kveld, samt ett chartret fly, noe vi anså som fornuftig og i god tro på at ville være lavere enn etterspørselen. Vi var derfor klare for å sette opp flere busser. 3 busser og flyet utgjør totalt ca 350 billetter, og forventet å selge ut minst to busser til, og holdt av ekstra 100 billetter. Dette utgjorde at vi sto igjen med 50 billetter, som ble solgt sammen med Rockefeller og inngang til Brygg.
Våre medlemmer har forkjøpsrett på våre pakker. I infoen som står på nettsiden står det også at medlemskap i Hordene gir forkjøpsrett til cupfinaletur.

Sett i etterpåklokskapens lys er det ingen tvil om at vi har bommet på denne forventningen. Faktum pr nå er at vi ikke har solgt ut verken fly eller to av bussene (en buss utsolgt). Dette medfører at vi står med usolgte pakker og usolgte kampbilletter. Førstnevnte medfører en økonomisk utfordring, billettene medfører at vi står med en praktisk utfordring i form av tomme seter på selveste cupfinalen.

Jokeren vi satt på var at vi hadde fått en del billetter til Rockefeller av Viking. Vi trodde derfor at når utsolgt- situasjonen kom som forventet, ville våre pakker likevel være aktuelle for folk som ville skaffe seg flere fluer i en smekk, med både billetter, transport og muligheter for overnatting.
Vi støtter likevel Viking fullt ut i å omgjøre cupfinaleshowet til noe flere kan få med seg.
Prosessen med ett så stort opplegg er ganske omfattende, med booking av fly, busser, hotell og organisering av kjøp, turene med mer. Mer enn noen som pr i dag sitter i styret har tid til av hensyn til jobbsituasjon og privatliv. Det ble derfor leid inn ekstern hjelp, i form av tidligere leder i Hordene som erfaring både med cupfinaler og turopplegg. Han har kun utført oppgaver i tråd med styrets retningslinjer, og opplegget er utarbeidet og godkjent sammen med styret. For å spare 3000 i kostnad med innleide bankterminaler ble også bankterminaler fra eksternt selskap brukt under salget. Vi ønsket også å holde inntekter og utgifter separert fra vår daglige drift.

Økonomien oppi dette er dessverre kritisk. For å ikke gå på en for stor smell, velger vi selvsagt å få solgt det vi kan, da til kostpris for å få inn det vi kan. Vi er fullstendig klar over at vår modell medførte at noen kjøpte pakker de egentlig ikke hadde behov, og har kjøpt både billetter og turopplegg de ikke trengte, men sto og står inne for at modellen som ble valgt med pakkereiser fremdeles var den riktige når beslutningen ble tatt. Som nevnt, i ettertid med fasiten i hånd, er det tydelig at vi har bommet. Dette legger vi oss helt flate for. Utfordringen nå er om vi skal tilbakebetale for pakker noen ikke har bruk for, for å bytte det inn i bare billett, vil dette påføre VikingHordene enda større økonomiske utfordringer rundt cupfinalen. Vi ønsker derfor å få gjennomført cupfinalen, få solgt mest mulig av våre billetter (som i praksis er på ståfelt!), fullt opp flest mulig av ledige seter på fly og buss, og rett og slett hindre ett økonomisk tap i noe som egentlig skulle sikre vår videre i flere år fremover.

Vi vil i etterkant se på muligheter på hva vi kan gjøre for å kompensere for at folk føler seg snytt, noe som selvsagt ikke var planen eller ønsket. Vi kan eksempelvis prøve å få til en gratistur neste år i forbindelse med en seriekamp. Ingenting kan pr nå loves, men vi vil prøve å få noe positivt ut av dette.

Vi takker Viking for godt samarbeid i prosessen, og de er involvert for å få til beste mulig løsning på situasjonen.

Ansvarlig for cupfinale-opplegget er styrets leder (undertegnede), og alt er videre godkjent av styret. Som nevnt, legger vi oss flate for å totalt bommet på vårt opplegg. Ved neste årsmøte vil styrets leder som ansvarlig stille sin plass til disposisjon dersom våre medlemmer ønsker dette.
Å gå så kraftig på trynet som vi har gjort i dette tilfellet, er ikke godt nok, og det erkjennes.

På vegne av Styret i VikingHordene
Roar Åkerlund