Årsmøte 2019

mars 6, 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Vi i Vikinghordene ønsker med dette å innkalle til årsmøte for 2019. 

 STED: Sr Bank Arena

Ein blåe dag

TID: 22 Mars 2019 19:00

 

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne saksliste
 4. Velge møteleder og sekretær for møtet
 5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12
 6. Behandle regnskap
 7. Behandle budsjett
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg av styremedlemmer, kontrollkomite, regnskapsfører

 

Generelt:

I styret sitter Roar Åkerlund og Cecilie Auestad Johannessen videre (valgt inn for 2 år 2018).

Styrets innstilling av valg av styremedlemmer

Laila Bjørkhaug gjenvalg

Tore Øvregård gjenvalg

Rune Ådsen gjenvalg

 

Fristen for innsending av forslag til årsmøtet er 20 mars og sendes til styret på styret@vikinghordene.com.

 

AVSLUTNING:

Styret i Viking Hordene ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2019.

Medlemskontingenten for 2018 må være betalt for å ha stemmerett.

Viking Hordene sine vedtekter sier følgende:

 • 1. Det skal avholdes årsmøte.
 • 1.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år,kontrollkomite for 1 år.
 • 1.2 styret legger frem sin innstilling av styresammensetning

 

Velkommen!