Viking

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

 STED: Beverly 

TID: 11. April

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

 2. Godkjenne innkalling

 3. Godkjenne saksliste

 4. Velge møteleder og sekretær for møtet

 5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12 2017

 6. Behandle regnskap

 7. Behandle budsjett

 8. Behandle innkomne forslag

 9. Vedtektsendringer (om det foreligger forslag)

 10. Valg av styremedlemmer, valgkomite, kontrollkomite, regnskapsfører og revisor.

Et valgt styret fordeler selv posisjoner. Styreleder må minst ha sittet i styret 1 år.

Generelt:

I styret sittet Tore Øvregård og Laila Bjørkhaug videre (valgt inn for 2 år 2017). Minimum 2 styremedlemmer skal velges. Valgkomite velges årlig. I kontrollkomiteen sitter Trond Øvregård videre (valgt for 2 år i 2017) mens et nytt medlem skal velges inn for 2 år.

Valgkomiteens innstilling er ikke klar, men vil bli presentert på årsmøtet.

Fristen for innsending av forslag til årsmøtet er 8 mars og sendes til styret på styret@vikinghordene.com.

AVSLUTNING:

Styret i Viking Hordene ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2018.

Medlemskontingenten for 2017 må være betalt for å ha stemmerett.

Viking Hordene sine vedtekter sier følgende:

 • 1. Det skal avholdes årsmøte.

 • 1.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år,

Revisor og Valgkomite for 1 år.

 • 1.2 Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetning som godkjennes av årsmøte.

Velkommen!

Share

Comments are closed.