Viking

Denne dagen har vært lang, trist og innholdsrik. Vårt kjære Viking har skilt lag med Ian, sosiale medier har kokt og meningene har vært sterke.
Det kan diskuteres lenge om det er riktig avgjørelse at Ian måtte gå, men langt på vei alle er enige i at ansvaret ikke er hans alene.

Klubben VÅR har flere personer som ikke kan se seg selv i speilet. 
Klubben VÅR er skakkjørt av mennensker som gjemmer seg bak hverandre.
Klubben VÅR er drevet av personer VI knapt vet hvem er.
Klubben VÅR oppfattes som uoversiktelig hvor ingen vet hvem som har ansvar. Og ingen tar ansvar.

Nok er nok! Nå må dette bunnpunktet være ett vendepunkt. Nå må mennesker som virkelig har ansvar være voksne, ta dette ansvaret, og innrømme at de har bommet.
Dette gjelder etter vår mening spesielt øverste leder for Sport, sportslig utvalg og de to styrene! 
Folk i Stavanger og omegn vet ikke hvem som sitter i styret. De gjemmer seg bak mellomledere som må fronte oppsigelser, utgiftskutt og sportslig nedtur. Men de sitter i møter og bestemmer over VÅR klubb, uten å ta ansvar for egne handlinger!
Også den daglige ledelsen må se seg selv i speilet, det er naturlig!

Bård Wiggen sitter med det øverste sportslige ansvaret. Dagens medieoppslag og intervjuer med Ian tilsier at klubben VÅR er alvorlig syk. En lang ond spiral er kronet med nedrykk.

Skal vi noen gang tilbake hvor vi hører hjemme, må det endringer til! Nå!

Bildene er fra vårt felt på stadion, felt O, og budskapet er hengt opp i kveld.

MVH
Styret VikingHordene

Share

Comments are closed.