neste kamper

 • Djurgården - Viking

  25.03.2017

  14:00

   

  Tele2 Arena

  Treningskamp


 • Vålerenga - Viking

  03.04.17

  19:00

   

  Ullevåll Stadion

  Eliteserien

 • Viking - Tromsø

  06.04.17

  19:00

   

  Viking Stadion

  Eliteserien

 • Sarpsborg 08 - Viking

  09.04.17

  18:00

   

  Sarpsborg Stadion

  Eliteserien

 • Viking - Rosenborg

  17.04.17

  20:00

   

  Viking Stadion

  Eliteserien

 • Viking - Odd

  23.04.17

  18:00

   

  Viking Stadion

  Eliteserien

Referat årsmøte Vikinghordene. 29.03.17

Referat årsmøte Vikinghordene. 29.03.17

 

Ageda:

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling

3. Godkjenne saksliste

4. Velge møteleder og sekretær for møtet

5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12

6. Behandle regnskap

7. Behandle budsjett

8. Behandle innkomne forslag

9. Vedtektsendringer

10. Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomite, kontrollkomite, regnskapsfører og revisor.

 

 1. 15stk stemmeberettigede medlemmer. Godkjent
 2. Innkallelse. Godkjent
 3. Saksliste. Godkjent
 4. Valg av møteleder: Roar Åkerlund

Valg av sekretær: Rune Ådsen

 1. Styrets beretninger for perioden:
 • Vanskelig år, styret har dessverre måttet bruke mye energi og fokus på utenomsportslige saker. Reff medlemsmøtet.
 • Rekruttering har vært vanskelig med lite å glede seg over på banen.
 • Positiv tur til Kristiansand med veldig bra oppmøte. Ikke fornøyd med bare 1 buss til Bergen.
 • Kiosken har gått bra. Omsetning lik fjoråret.
 • Styreleder har meldt sin avgang etter intern konflikt med Viking. Et samlet styret er ikke enig i Viking FKs behandling i den saken.
 • På slutten av året ble det klart at Hordene får nytt felt. Brukt en del dugnadstimer på dette.
 • Det har blitt handlet inn moderate mengder bannere, bluss og utstyr i året som gikk.
 1. Regnskap, Gjennomgang. Godkjent
 2. Behandle budsjett. Godkjent
 3. Behandle innkomne forslag.
  1. Sak: Vikinghordene vil med nytt felt miste sin største inntektskilde, hordene bua. Styret i samarbeid med Viking har sett på alternativer inntektskilder men ikke konkludert med noe som bidrar i den størrelsesorden.

Forslag: Styret foreslår at medlemskontingenten i Vikinghordene økes fra dagens 200.- til 300.- f.o.m sesongen 2018. Styret påpeker medlemskontingenten har vært urørt di siste 15-20 årene p.g.a god økonomi i klubben. Vikinghordene har fortsatt en sunn drift og kapital men forslaget er noe fremtidsrettet.

 

Årsmøtet stiller seg positiv til denne endringen. Likevel påpekes det at dette forslaget ble for sent meldt inn til å være annonsert i innkallelsen. Årsmøte gir medlemmer som ikke var tilstede 1 måneds klagefrist på dette forslaget f.o.m publiseringsdato for referat.

 1. Vedtektsendringer.
  1. Styret foreslår å redusere antall styremedlemmer fra 6 medlemsvalgte til 4 medlemsvalgte. Dette ansees som naturlig ut fra antall medlemmer vi representerer.  Dette forslaget kom tett opp til årsmøtet og var ikke annonsert i innkallelsen.

 

Årsmøte er positive til styrets forslag men påpeker medlemmer som ikke er tilstede må få en frist på 1 måned fra referat legges ut offentlig til å fremme en eventuell skriftlig klage i saken. Dette fordi saken ikke var ført opp i innkallelsen.

10. Valg.

 • Valg av styremedlemmer. Tommy Nærland og Jon Ingi Ragnarsson velger og fratre sine styreverv.  Laila Bjørkhaug og Tore Øvregård er på valg. Begge stiller seg positive til å bli gjenvalgt. Det er ikke kommet andre forslag fra valgkomiteen.

Årsmøtet godkjenner Tore og Laila som gjeninnvalgt i en periode på 2 år ved håndsopprekking 15/0.

Et samlet styre velger Roar Åkerlund som styreleder i klubben.

 

 • Valg av kontrollkomite, 2 personer:  Årsmøtet velger Trond Øvregård (for 2 år) og Jakob Aase Håland (for 1 år) til disse vervene.
 • Valg av valgkomite, 2 personer: Årsmøtet velger Tonje Håheimsnes og Terje Fredriksen til disse vervene, begge for 1 år.

 

 • Regnskapsfører fortsetter.   

 

                                                                                  Styret 04.04.17captcha
Lukk vindu
Lukk

Produkt(ene) er nå lagt i handlekurven.